naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
základní škola
rozpočet
mateřská škola
školní družina
školská rada
zásady zpracování
osobních údajů
fotogalerie
registr oznámení
autor stránek

naše obec

naše obec

Noc 
s Andersenem

Noc s Andersenem

Celé Česko
čte dětem

projekty
akce + fotogalerie - 2011/12


O vodě s paní Bakalovou
Akademie 2012
Policie a muzeum NJ
Olympiáda fulneckých škol
Pěvecká soutěž
Den dětí v ZŠ - soutěživé odpoledne
Chobotnice z vlny
Vystoupení ZŠ
Výlet do Dinoparku
Včela - program s paní Bakalovou
Veselé zoubky
Mc Donalds Cup
Svět slova V. - "Od učení k pohádce"
Čarodějnice v ZŠ 2012
Hmyz - jaro
Noc s Andersenem
Butovická hvězdička
Velikonoce s paní Bakalovou
Zápis
Plavání (4. + 5. ročník)
Velikonoce v ŠD
Makovec
Kofoláčci - únor 2012
Cirkus Šimek
Měříme svou výšku
Soutěž - Namaluj klauna
Planetárium 26.1.2012 (4., 5. ročník)
Výtvarná výchova a pracovní činnosti
Vánoce na dědině
Bruslení
Soutěž o nejoriginálnější obrázek čerta
Pizza
Šmoulí týden
SVÁTEK SVATÉHO MARTINA (10.11.2011)
Drakiáda
Kofoláčci - nové přírůstky
Rok na statku
Dýně
Malujeme draky
Dopravní hřiště
Hradec nad Moravicí
Pramen Odry
1.září 2011
Prvouka
Zelení kamarádi (3.,4.,5. ročník) - Ekoprogram o.s. Hájenka
školní rok 2010/2011
školní rok 2009/2010

 

kde nás najdete

úřední e-deska

úřední e-deska

jídelníček


Pro ZŠ Kujavy platí v měsíci dubnu pro tyto dny: 5.4., 9.4., 10.4., 15.4., 23.4., 24.4. a 29.4., oběd číslo 2. v ostatní dny platí oběd č. 1. Pro MŠ Kujavy platí stále oběd č. 1.

Ovoce do škol

nové fotografie

Pohádková cesta

AZ Help - 3. blok

ZŠ výlet - Jarošův statek

Malujeme do výtvarných soutěží - ŠD

O nej... kraslici
z víček - ŠD

Velikonoce v ŠD

Velikonoce a hledání velikonočního zajíčka

Loutkové divadlo Kašpárek

Pečení velikonočního beránka

Vynášení Morany

Eko program - Rok
s jablůňkou

Maškarní ples

Návštěva hasičské zbrojnice

Naši superhrdinové - ŠD

Eko program
s paní Bakalovou

AZ Help

Bruslení

Co děláme ve školce

Děti si vyrobily nová prostírání

Projekt: Rodiče čtou dětem

Divadélko Koloběžka, pohádka o Palečkovi

Cvičení v MŠ

Zimní sporty
a olympiáda v MŠ

Eko program - Bude zima, bude mráz

Vánoce v MŠ a vánoční dílnička s rodiči

Děti slaví narozeniny

Vánoce v ŠD

Soutěž o nejpěkněji namalovanou pohlednici

Mikuláš ve školce

Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi

Rozsvícení stromu
s jarmarkem

Eko program Medvědi

Svatomartinská jízda

Učíme se o lidském těle

AZ Help - preventivní program

Medvědi EVVO

Svatomartinská jízda

Záložky ze Slovenska

Vyřezávání dýní

Podzim v naší školce

Vzpoura úrazům

Záložka do knihy

Drakiáda MŠ

Drakiáda

ZŠ - výlet do Ostravy

Rodiče čtou dětem

Plavání

Divadlo - výprava
za ledním medvědem

3. září 2018