naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
základní škola
rozpočet
mateřská škola
školní družina
školská rada
celoroční projekt "TADY JSME DOMA"
fotogalerie
registr oznámení
autor stránek

naše obec

naše obec

Noc 
s Andersenem

Noc s Andersenem

Celé Česko
čte dětem
školská rada

 
Členové školské rady
Za zřizovatele: Ing. Markéta Berková, Markéta Gebauerová
Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Martina Krásová, Iva Kudělová
Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Daniela Čížová Rojíčková, Jaromír Kurečka


Školská rada je orgán školy, kterou zřizuje zřizovatel, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
Zpracovává informace o škole dle dokumentů školy (dle § 28 školského zákona).
Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

Rádi bychom s Vámi sdíleli Vaše radosti i starosti týkající se školního života Vašich dětí. V rámci našich pravomocí se chceme podílet na chodu kujavské školy a jsme připraveni přispět radou i pomocí.
Na emailové adrese
sr.kujavy@seznam.cz očekáváme Vaše podněty, náměty, připomínky. Byli bychom rádi, kdyby školská rada sloužila ke vzájemné komunikaci mezi rodiči, pedagogickými pracovníky a zřizovatelem.

 
 

projekty

úřední e-deska

úřední e-deska

jídelníček

Ovoce do škol

Šikovné ručičky - kroužek

nové fotografie

MŠ - Indiánské léto

MŠ - Indiánská stezka

Jílovecký běh

Strašidýlka z Poodří

Školní výlet

Akademie

ŠD - květnové turnaje

Výlet do Pohádkových lázní

Den matek

Plnění čarodějnických úkolů

Oslava Diančiných narozenin

Velikonoční tvoření

Velikonoce v ŠD

Gymnastika

Maškarní ples

Maškarní ples

Blahopřání naší nejmladší kamarádce

Jarní výzdoba

ŠD - Beseda s Milanem Barboříkem

ŠD - Naši astronauti

ŠD - celoměsíční hra
o vesmíru - KCK Kosmos

Účastníme se výtvarné soutěže - Požární ochrana očima dětí

U hasičů

Zimní radovánky

Hrátky a cvičení
s papírovým sněhem ve školce

Výtvarná soutěž - Zelenina plná vitamínů

ŠD - Sněhuláci

Vánoce v ŠD

Vánoční besídka

Superfarmář - školní kolo

Soutěž ŠD - O nej... plyšáka

Vypouštění balónků Ježíškovi

Adventní zvyky
a tradice Barborka

Mikuláš, čert a anděl přišli do školky

Čertoviny v ŠD

Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem

ADVENTNÍ TVOŘENÍ MAMINEK S DĚTMI

O nejzajímavější auto - soutěž ŠD

Renarkon - Buď OK 1.blok

Příprava těsta
na vánoční cukroví

Haloween

Vyzdobili jsme si školku, víla Oderka
z Kujav a Poodří

Hrajeme pohádky

Gratulace našim oslavencům

Hrajeme si, cvičíme a tančíme s padákem

Naše zahrada - připravujem
  ji na zimu

Ukázka první pomoci

Záložky ze ZŠ Smrdáky

Po stopách duchů
a bludiček

Dopravní hřiště - ODRY

Babiččina zahrádka + Ze života zpěváčků

Záložka do knihy spojuje školy

Soutěž o nej... jablíčko

Hry s jablky v ŠD

Drakiáda

Prázdniny ve školce

Hrnečku vař!

O rybce a rybáři

O rybce a rybáři - vyrábíme rybičky

Opět pohádka
o Zlatovlásce

Hrajeme si s pohádkami - O Zlatovlásce

Hrajeme si s pohádkami - O perníkové chaloupce

Pohádkové léto

Prázdniny v MŠ - Hrajeme si s pohádkami

Předávání vysvědčení
z AJ a vysvědčení z MŠ

Oslava 6.narozenin Robinka

Ukázka práce záchranných složek - Fulnek

Malí námořníci

Předávání diplomů
a odměn dětem ve VV soutěži Požární ochrana očima dětí a VV soutěže pro myslivce

Vodní hry,moře
a malí námořníci

Indiánská stezka
s dětmi bez rodičů

Den obce

Indiánská stezka
za hledáním pokladu

Pouštění lodiček,
hry s vodou

Sportovní hry

Těšíme se na prázdniny

Sportovní den Pustějov

Malí Indiáni

Putování za strašidýlky

Výroba dinosauříka
a kreslení zážitku
z výletu v Dinoparku

Kroužek - Šikovné ruce

Výlet do Dinoparku
v Ostravě

Ve světě dinosaurů

Vyhodnocení za sběr
v roce 2015/2016

Dinosauří krajina

Zpíváme si a hrajeme na hudební nástroje

Pěstujeme bylinky