Aktuality

Informace pro rodiče
Vzhledem k uzavření škol bude poměrná částka (za dobu, kdy žák nemohl chodit do školy z důvodu distanční výuky – od 4.1. 2021) vrácena a to nejpozději na konci školního roku po vyúčtování.

Projektový den s ilustrátorem Adolfem Dudkem
je přesunut na 28.června.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Prosíme o uhrazení poplatku za školní družinu do konce měsíce ledna.
Všechny přihlášené děti platí 100Kč na měsíc, částka se vybírá na 6 měsíců (leden, únor, březen, duben, květen, červen) – úhrada v lednu bude celkem 600Kč.

Platbu proveďte na číslo účtu: 86-6357450247/0100

U platby musí být uvedeno JMÉNO DÍTĚTE, CO SE PLATÍ, ČÁSTKA
(příklad: Jana Nováková, ŠD 600Kč)