Aktuality

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Prosíme o uhrazení poplatku za školní družinu do konce září. Všechny přihlášené děti platí 100Kč na měsíc, částka se vybírá na 4 měsíce (září, říjen, listopad, prosinec) – úhrada v září bude celkem 400 Kč.

Platbu proveďte na číslo účtu: 86-6357450247/0100

U platby musí být uvedeno jméno dítěte, co se platí, částka.
(příklad: Jana Nováková, ŠD 400Kč)