Aktuality

Vážení rodiče,
prosíme vás o důkladné přečtení Vnitřního řádu školní družiny. 

Zákonný zástupce žáka přihlášeného do školní družiny se může seznámit s řádem ŠD na nástěnce u školní družiny či internetových stránkách školy (www.zskujavy.cz). Rodiče, kteří se neseznámí s tímto řádem přes internetové stránky školy nebo na nástěnce, budou seznámeni na nejbližších třídních schůzkách. Vychovatelka bude požadovat od všech rodičů podpis. Podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen s Vnitřním řádem školní družiny. 

Do konce měsíce září se provádí platba za školní družinu 600 Kč.

Číslo účtu školy – 86-6357450247/0100 – u platby uvést jméno dítěte a co se platí.