Projekty

Šablony II. – byl spolufinancován Evropskou unií
Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, aktivity rozvíjející ICT, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit a spolupráce s veřejností.

Výše podpory 527 808,00 Kč

Šablony pro ZŠ a MŠ I. – je spolufinancován Evropskou unií
Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Výše podpory: 480 660,00 Kč