Projekty

Projekt Společné vzdělávání III CZ.02.02.XX/00/22_002/0005498 je financován Evropskou unií.
Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekt ŠABLONY III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021235 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, aktivity rozvíjející ICT a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit.
Doba realizace: 1. 9. 2021- 30. 6. 2023.
Výše podpory: 463 044,00 Kč.

Šablony II. – byl spolufinancován Evropskou unií
Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, aktivity rozvíjející ICT, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit a spolupráce s veřejností.

Výše podpory 527 808,00 Kč

Šablony pro ZŠ a MŠ I. – je spolufinancován Evropskou unií
Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Výše podpory: 480 660,00 Kč