Konzultační hodiny a kontakty

Mgr. Hana Micková, ředitelka; třídní učitelka
1., 2. ročníku
e-mail: skola@zskujavy.cz
pondělí 7.40 – 8.00
středa 12.30 – 13.00
Mgr. Libuše Maxnerová, třídní učitelka 3.,4.,5.
ročníku
e-mail: libuse.maxnerova@zskujavy.cz
středa 13.00  – 13.20
Karin Rozsypalová, učitelka
e-mail: karin.rozsypalova@zskujavy.cz
pondělí 11.00 – 11.20
čtvrtek 8.35 – 8.55
Lenka Šimečková, vychovatelka
e-mail: lenka.simeckova@zskujavy.cz
pondělí 7.50 – 8.10
Dále dle domluvy.