Konzultační hodiny a kontakty

Mgr. Hana Micková, ředitelka; třídní učitelka
1., 2. ročníku
e-mail: skola@zskujavy.cz
pondělí 7.40 – 8.00
středa 12.30 – 13.00
Mgr. Libuše Maxnerová, třídní učitelka 3.,4.,5.
ročníku
e-mail: libuse.maxnerova@zskujavy.cz
středa 13.00 – 13.20
Karin Rozsypalová, učitelka
e-mail: karin.rozsypalova@zskujavy.cz
středa 8.55 – 9.15
čtvrtek 10.00 –  10.20
Lenka Šimečková, vychovatelka
e-mail: lenka.simeckova@zskujavy.cz
pondělí 7.50 – 8.10
Dále dle domluvy.