GDPR

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec: Bc. Radek Kubíček, MBA, Dis.
e-mailová adresa: kubicek.dpo@2kconsulting.cz
telefonní číslo: +420 585 155 100

Zásady zpracování osobních údajů
Výroční zpráva pověřence pro ochranu osobních údajů