Stravování

Jídelníček

V měsíci lednu platí obědy č.1.

Objednávky a odhlášení obědů
ve škole vyplněním příslušného formulářem popř. volejte Jana Šimurdová
mobil 606 070 463

Oznámení o zvýšení cen stravného od 01.04.2022
Výdej do jídlonosičů
Kalkulační list MŠ
Ceny MŠ
Kalkulační list ZŠ
Ceny ZŠ