Stravování

Jídelníček

V měsíci říjnu platí pro tyto dny 15.10. a 21.10. oběd č.2, ostatní dny zůstává oběd č.1.

Objednávky a odhlášení obědů
ve škole vyplněním příslušného formulářem popř. volejte
Jana Šimurdová
tel.: 556 741 614 popř. mobil 606 070 463

Výdej do jídlonosičů
Kalkulační list MŠ
Kalkulační list ZŠ