Aktuality

Sdělení rodičům – úplata za školné

Vážení rodiče, v souvislosti s opatřením uzavření škol vydaným vládou a uzavřením MŠ z důvodů epidemiologické situace platí stejná pravidla v úplatě za vzdělávání jako v době hlavních prázdnin. Proto si pozastavte trvalé příkazy a po dobu přerušení provozu zbytečně neplaťte! O dalším vývoji způsobu provedení a výši plateb školného Vás budeme po otevření mateřské školy neprodleně informovat. Případné přeplatky budou vráceny na účet zákonného zástupce dítěte.