Aktuality

Kalkulace stravy MŠ ZDE

Oznámení ředitele školy
Od 1. 9. 2022 bude částka úplaty za mateřskou školu navýšena na částku 450,- Kč. Důvodem zvýšení úplaty je výrazné navýšení energií, otopu, vodného a služeb. Navýšení bylo navrženo a schváleno školskou radou dne 27. 6. 2022.

V Kujavách 28. 6. 2022

Mgr. Hana Micková, ředitelka

Co děti budou potřebovat ve školním roce 2022/2023 ZDE