Organizace výuky

1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina
8,00 8,55 10,00 10,55 11,50 13,25  
8,45 9,40   10,45 11,40 12,35 14,10

Ve škole nezvoníme. Signál k zahájení a ukončení hodiny si volí vyučující podle svého uvážení. Dodržuje však přitom stanovený časový rozvrh vyučovacích hodin.

První přestávka je určena jako svačinková. Druhá – hlavní přestávka je určena především k pohybovým aktivitám dětí – zvláště pak na školní zahradě (volí se podle aktuálních povětrnostních podmínek).

Vyučující si může hodiny upravit pro učení v blocích při zachování celkové týdenní časové dotace. Při takové úpravě hodin však ručí za nenarušení výuky v ostatních třídách.