Zaměstnanci ZŠ

vedení školy
Mgr. Hana Micková, ředitelka  

Pracoviště základní škola:

učitelé
Mgr. et Mgr. Pavlína Tvardková
pavlina.tvardkova@zskujavy.cz
Karin Rozsypalová
karin.rozsypalova@zskujavy.cz

školní asistent
Nikola Zajíčková

vychovatelka ŠD
Lenka Šimečková, vychovatelka, školní metodik prevence

provozní zaměstnanec
Jana Návratová, školnice, výdejčí stravy