Zaměstnanci ZŠ

vedení školy
Mgr. Hana Micková, ředitelka  

Pracoviště základní škola:

učitelé
Karin Rozsypalová, učitelka
Mgr. Libuše Maxnerová, učitelka

vychovatelka ŠD
Lenka Šimečková, vychovatelka, školní metodik prevence

provozní zaměstnanec
Jana Návratová, školnice, výdejčí stravy