Zaměstnanci ZŠ

Ředitelka školy
Mgr. Bc. Lenka Martinková, učitelka, výchovný poradce, metodik EVVO

Pracoviště základní škola:

Učitelé
Lucie Slívová, učitelka, školní zdravotník

Mgr. Libuše Maxnerová, učitelka

Mgr. Pavlína Tvardková, učitelka

Vychovatelka ŠD
Lenka Šimečková, vychovatelka, školní metodik prevence

Provozní zaměstnanec
Jana Návratová, školnice, výdejčí stravy