Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Informace k provozu školy a školky od 10. května naleznou rodiče ve své emailové schránce.

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy ZDE

Zápis do MŠ
Plakát ZDE
Informace k zápisu ZDE
Kritéria ZDE
Prohlášení zákonného zástupce ZDE
Přihláška ke stravování ZDE
Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte ZDE
Zápisní list MŠ a poučení zákonného zástupce ZDE
Zplnomocnění ZDE
Žádost o přijetí ZDE

Napsali o nás ZDE

Proč právě my?
• individuální přístup ke všem žákům
• bezpečné a výchovné prostředí pro Vaše dítě
• moderní formy a metody výuky (skupinová výuka, matematika s prvky Hejného metody, nově od 1. ročníku výuka matematiky dle Hejného metody, metody RWCT, ICT ve výuce – tablety, interaktivní tabule a další)
• hodnocení žáků na profesionální úrovni (partnerské třídní schůzky, formativní hodnocení, sebehodnocení, možnost slovního hodnocení)
• pravidelné zařazování třídnických hodin
• řešení všech problémů rychle a účinně
• skvělá školní družina
• příspěvek zřizovatele pro všechny žáky – balíček pro žáky 1. ročníku v ceně cca 1 500 Kč, příspěvek pro žáky 2.-5. ročníku na zakoupení pracovních sešitů

Účast našich žáků na soutěži, odkaz na video zde.

Děkujeme naši žákyni Evě Zajíčkové za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti.