Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Pohovory s rodiči
Dne 21. 11. 2023 se konají od 15 hodin do 17 hodin pohovory s rodiči o prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí.
Časový harmonogram bude předán žákům v žákovské knížce.

Rozsvícení vánočního stromu
neděle 3.12.2023 od 17 hodin ZDE

Oznamuji uzavření zařízení základní školy a mateřské školy a vyhlášení ředitelského volna dne 5. 12. 2023 z důvodu odstávky elektrické energie.

V Kujavách dne 16. 11. 2023
Mgr. Hana Micková, ředitelka

Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, Kujavy 86, 742 45
v y z ý v á
k podání nabídek na dodavatele stravy pro děti a zaměstnance,
na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek. ZDE

Pomůcky pro 1. ročník ZDE
Pomůcky pro 2.-5. ročník ZDE

Navýšení školkovného na školní rok 2023-2024 ZDE

Oznámení pro rodiče MŠ i ZŠ – platba inkasem ZDE
Kalkulace stravy ZŠ ZDE
Kalkulace stravy MŠ ZDE

Prezentace školy ZDE

Proč právě my?
• individuální přístup ke všem žákům
• bezpečné a výchovné prostředí pro Vaše dítě
• moderní formy a metody výuky (skupinová výuka, matematika s prvky Hejného metody, metody RWCT, ICT ve výuce – tablety, interaktivní tabule a další)
• hodnocení žáků na profesionální úrovni (partnerské třídní schůzky, formativní hodnocení, sebehodnocení, možnost slovního hodnocení)
• pravidelné zařazování třídnických hodin
• řešení všech problémů rychle a účinně
• skvělá školní družina
• příspěvek zřizovatele pro všechny žáky – balíček pro žáky 1. ročníku v ceně cca 1 500 Kč, příspěvek pro žáky 2.-5. ročníku na zakoupení pracovních sešitů

Napsali o nás ZDE

Účast našich žáků na soutěži, odkaz na video zde.