Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Rozhodnutí o přijetí ZDE

Pohádkový les
25.5.2024 ZDE

Zápis do první třídy
pro školní rok 2024/2025

v úterý 16. dubna 2024 ZDE

Informace k zápisu ZDE
Žádost o přijetí ZDE
Žádost o odklad ZDE
Souhlas se zpracováním osobních údajů o dítěti – ZŠ ZDE
Informovaný souhlas zákonných zástupců žáka ZDE

Pomůcky pro 1. ročník ZDE
Pomůcky pro 2.-5. ročník ZDE

Navýšení školkovného na školní rok 2023-2024 ZDE

Oznámení pro rodiče MŠ i ZŠ – platba inkasem ZDE
Kalkulace stravy ZŠ ZDE
Kalkulace stravy MŠ ZDE

Prezentace školy ZDE

Proč právě my?
• individuální přístup ke všem žákům
• bezpečné a výchovné prostředí pro Vaše dítě
• moderní formy a metody výuky (skupinová výuka, matematika s prvky Hejného metody, metody RWCT, ICT ve výuce – tablety, interaktivní tabule a další)
• hodnocení žáků na profesionální úrovni (partnerské třídní schůzky, formativní hodnocení, sebehodnocení, možnost slovního hodnocení)
• pravidelné zařazování třídnických hodin
• řešení všech problémů rychle a účinně
• skvělá školní družina
• příspěvek zřizovatele pro všechny žáky – balíček pro žáky 1. ročníku v ceně cca 1 500 Kč, příspěvek pro žáky 2.-5. ročníku na zakoupení pracovních sešitů

Napsali o nás ZDE

Účast našich žáků na soutěži, odkaz na video zde.