Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Od 10. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech prostorách budov, včetně škol. Vybavte, prosím, vaše děti rouškou, která bude během pobytu ve škole (nikoli v MŠ) zakrývat ústa a nos. Roušku mohou žáci odložit ve své třídě a během konzumace oběda. Opatření se týká také všech ostatních osob, které vstoupí do budovy školy a školky.   

Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ – důležité ZDE

Proč právě my?
• individuální přístup ke všem žákům
• bezpečné a výchovné prostředí pro Vaše dítě
• moderní formy a metody výuky (skupinová výuka, matematika s prvky Hejného metody, nově od 1. ročníku výuka matematiky dle Hejného metody, metody RWCT, ICT ve výuce – tablety, interaktivní tabule a další)
• hodnocení žáků na profesionální úrovni (partnerské třídní schůzky, formativní hodnocení, sebehodnocení, možnost slovního hodnocení)
• pravidelné zařazování třídnických hodin
• řešení všech problémů rychle a účinně
• skvělá školní družina
• příspěvek zřizovatele pro všechny žáky – balíček pro žáky 1. ročníku v ceně cca 1 500 Kč, příspěvek pro žáky 2.-5. ročníku na zakoupení pracovních sešitů

Účast našich žáků na soutěži, odkaz na video zde.

Děkujeme naši žákyni Evě Zajíčkové za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti.