Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Oznámení ředitele školy
Od 1. 9. 2022 bude částka úplaty za školní družinu navýšena na částku 150,- Kč. Důvodem zvýšení úplaty je výrazné navýšení energií, otopu, vodného a služeb. Navýšení bylo navrženo a schváleno školskou radou dne 27. 6. 2022.

V Kujavách 28. 6. 2022

Mgr. Hana Micková, ředitelka

Dodatečné přijetí do MŠ ZDE

Zápis do mateřské školy pro ukrajinské děti
na školní rok 2022/2023 7. června 2022 ZDE
Žádost o přijetí ZDE
Zápisní list MŠ a poučení zákonného zástupce ZDE
Zplnomocnění ZDE
Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte ZDE
Přihláška ke stravování ZDE
Prohlášení zákonného zástupce ZDE
Čestné prohlášení k očkování ZDE
Přiděleni registračního čísla ZDE

Kamínkobraní – vyhodnocení
celoročního hledání kamínků MŠ a ZŠ ZDE

Rozhodnutí o přijetí
k základnímu vzdělávání – dodatečné ZDE

Rozhodnutí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání ZDE

Rozhodnutí o přijetí žáků
k základnímu vzdělávání ZDE

ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ pro ukrajinské děti
od 8. června 2022
Informace ZDE
Žádost o přijetí ZDE
Žádost o odklad ZDE
Informovaný souhlas ZDE

Oznámení o zvýšení cen stravného od 01.04.2022 ZDE

Vážení rodiče,
v této dlouhotrvající nepříznivé době jsou nastavena pravidla o testování žáků a dodržování přísných hygienických opatření. V případě rizikových kontaktů musí být žáci a učitelé, kteří přišli s danou osobou do styku, nahlášeni do systému a převedeni do pětidenní karantény.
Tato situace nastala dnes 21.1.2022, žáci nastoupí do školy 25.1.2022, ale bohužel se toto může opakovat.
Děkuji všem rodičům za pochopení a vstřícnost, učitelům děkuji za náročnou práci.

Mgr. Hana Micková, ředitelka

Oznámení
Od 1.1.2022 zajišťuje stravu dětí nový právní subjekt – Mateřská škola Fulnek, příspěvková organizace, U Sýpky 289, IČO: 13987496.

Preventivní testování ve školách
Od 3. do 16. ledna se všichni (žáci, učitelé, očkovaní, neočkovaní) testujeme 2x týdně. Pokud dojde k záchytu pozitivního výsledku ATG testu při čtvrtečním testování, zůstává třída do potvrzení tohoto výsledku PCR testem ve škole, ale po celou dobu nosí všichni přítomní žáci roušky či respirátory.

Třídní pohovory
Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. 1. 2022 od 15 do 17 hodin proběhnou třídní pohovory. Z důvodu epidemiologické situace budete mít při vstupu do školy a třídy respirátory.

Prezentace školy ZDE

Proč právě my?
• individuální přístup ke všem žákům
• bezpečné a výchovné prostředí pro Vaše dítě
• moderní formy a metody výuky (skupinová výuka, matematika s prvky Hejného metody, nově od 1. ročníku výuka matematiky dle Hejného metody, metody RWCT, ICT ve výuce – tablety, interaktivní tabule a další)
• hodnocení žáků na profesionální úrovni (partnerské třídní schůzky, formativní hodnocení, sebehodnocení, možnost slovního hodnocení)
• pravidelné zařazování třídnických hodin
• řešení všech problémů rychle a účinně
• skvělá školní družina
• příspěvek zřizovatele pro všechny žáky – balíček pro žáky 1. ročníku v ceně cca 1 500 Kč, příspěvek pro žáky 2.-5. ročníku na zakoupení pracovních sešitů

Napsali o nás ZDE

Účast našich žáků na soutěži, odkaz na video zde.