Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Akademie
15.6.2023 ZDE

Rozhodnutí o přijetí do MŠ ZDE

12.6.2023 bude probíhat oprava kanalizace v budově MŠ. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí bude provoz MŠ zkrácen do 12,30 hodin ZDE

Vyhlášení ředitelského volna ve dnech 28.-30.6.2023 z důvodu zahájení přípravných prací na rekonstrukci školy, které budou započaty dne 26.6.2023 ZDE

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ ZDE

Zápis do MŠ
se koná dne 4. května 2023

Informace k zápisu ZDE
Žádost o přijetí ZDE
Zplnomocnění ZDE
Potvrzení lékaře ZDE
Zápisní list MŠ a poučení zákonného zástupce ZDE
Přihláška ke stravování ZDE

ZÁPIS
do 1. ročníku ZŠ
4. dubna 2023 ZDE
Informace k zápisu ZDE
Žádost o přijetí ZDE
Žádost o odklad ZDE
Заява про зарахування дитини до початкової школи ZDE
Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти ZDE

Školská rada
S platností od 15. 11. 2022 je ustanovena nová členská rada.
Za zřizovatele: Mgr. Martina Bruštíková-Špidlová a MVDr. Veronika Mutinová
Za pedagogický sbor: Lenka Šimečková a Jana Vaňková
Za zákonné zástupce:Tomáš Rojíček a Marián Vorel

Seznam pomůcek pro 1. ročník ZDE

Oznámení ředitele školy
Od 1. 9. 2022 bude částka úplaty za školní družinu navýšena na částku 150,- Kč. Důvodem zvýšení úplaty je výrazné navýšení energií, otopu, vodného a služeb. Navýšení bylo navrženo a schváleno školskou radou dne 27. 6. 2022.

V Kujavách 28. 6. 2022

Mgr. Hana Micková, ředitelka

Oznámení o zvýšení cen stravného od 01.04.2022 ZDE

Oznámení
Od 1.1.2022 zajišťuje stravu dětí nový právní subjekt – Mateřská škola Fulnek, příspěvková organizace, U Sýpky 289, IČO: 13987496.

Prezentace školy ZDE

Proč právě my?
• individuální přístup ke všem žákům
• bezpečné a výchovné prostředí pro Vaše dítě
• moderní formy a metody výuky (skupinová výuka, matematika s prvky Hejného metody, nově od 1. ročníku výuka matematiky dle Hejného metody, metody RWCT, ICT ve výuce – tablety, interaktivní tabule a další)
• hodnocení žáků na profesionální úrovni (partnerské třídní schůzky, formativní hodnocení, sebehodnocení, možnost slovního hodnocení)
• pravidelné zařazování třídnických hodin
• řešení všech problémů rychle a účinně
• skvělá školní družina
• příspěvek zřizovatele pro všechny žáky – balíček pro žáky 1. ročníku v ceně cca 1 500 Kč, příspěvek pro žáky 2.-5. ročníku na zakoupení pracovních sešitů

Napsali o nás ZDE

Účast našich žáků na soutěži, odkaz na video zde.