Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Pozvánka
Dne 8.12.2022 od 14,30 hodin do 16,30 hodin se konají třídnické pohovory.

Oznámení ředitele školy
Oznamuji uzavření zařízení mateřské školy v období od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023.
Provoz bude zahájen dne 2. 1. 2023.

Mgr. Hana Micková, ředitelka

Oznámení ředitele školy
Oznamuji uzavření základní školy po dobu vánočních prázdnin od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023.
Výuka bude zahájena dne 3. 1. 2023.

Mgr. Hana Micková, ředitelka

Školská rada
S platností od 15. 11. 2022 je ustanovena nová členská rada.
Za zřizovatele: Mgr. Martina Bruštíková-Špidlová a MVDr. Veronika Mutinová
Za pedagogický sbor: Lenka Šimečková a Jana Vaňková
Za zákonné zástupce:Tomáš Rojíček a Marián Vorel

Seznam pomůcek pro 1. ročník ZDE

Oznámení ředitele školy
Od 1. 9. 2022 bude částka úplaty za školní družinu navýšena na částku 150,- Kč. Důvodem zvýšení úplaty je výrazné navýšení energií, otopu, vodného a služeb. Navýšení bylo navrženo a schváleno školskou radou dne 27. 6. 2022.

V Kujavách 28. 6. 2022

Mgr. Hana Micková, ředitelka

Dodatečné přijetí do MŠ ZDE

Zápis do mateřské školy pro ukrajinské děti
na školní rok 2022/2023 7. června 2022 ZDE
Žádost o přijetí ZDE
Zápisní list MŠ a poučení zákonného zástupce ZDE
Zplnomocnění ZDE
Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte ZDE
Přihláška ke stravování ZDE
Prohlášení zákonného zástupce ZDE
Čestné prohlášení k očkování ZDE
Přiděleni registračního čísla ZDE

Rozhodnutí o přijetí
k základnímu vzdělávání – dodatečné ZDE

Rozhodnutí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání ZDE

Rozhodnutí o přijetí žáků
k základnímu vzdělávání ZDE

ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ pro ukrajinské děti
od 8. června 2022
Informace ZDE
Žádost o přijetí ZDE
Žádost o odklad ZDE
Informovaný souhlas ZDE

Oznámení o zvýšení cen stravného od 01.04.2022 ZDE

Oznámení
Od 1.1.2022 zajišťuje stravu dětí nový právní subjekt – Mateřská škola Fulnek, příspěvková organizace, U Sýpky 289, IČO: 13987496.

Prezentace školy ZDE

Proč právě my?
• individuální přístup ke všem žákům
• bezpečné a výchovné prostředí pro Vaše dítě
• moderní formy a metody výuky (skupinová výuka, matematika s prvky Hejného metody, nově od 1. ročníku výuka matematiky dle Hejného metody, metody RWCT, ICT ve výuce – tablety, interaktivní tabule a další)
• hodnocení žáků na profesionální úrovni (partnerské třídní schůzky, formativní hodnocení, sebehodnocení, možnost slovního hodnocení)
• pravidelné zařazování třídnických hodin
• řešení všech problémů rychle a účinně
• skvělá školní družina
• příspěvek zřizovatele pro všechny žáky – balíček pro žáky 1. ročníku v ceně cca 1 500 Kč, příspěvek pro žáky 2.-5. ročníku na zakoupení pracovních sešitů

Napsali o nás ZDE

Účast našich žáků na soutěži, odkaz na video zde.