Zaměstnanci MŠ

Ředitelka školy
Mgr. Bc. Lenka Martinková, učitelka, výchovný poradce, metodik EVVO

Pracoviště mateřská škola:

Učitelé
Jana Vaňková, vedoucí učitelka

Karin Rozsypalová, učitelka

Asistentka pedagoga
Jarmila Pavlištíková

Provozní zaměstnanec
Tereza Kleinová, školnice, výdejčí stravy