Zaměstnanci MŠ

vedení školy
Jana Vaňková, ředitelka  

Pracoviště mateřská škola

učitelé
Jana Vaňková, vedoucí učitelka
Karin Rozsypalová, učitelka

asistentka pedagoga
Jarmila Pavlištíková

provozní zaměstnanec
Tereza Kleinová, školnice, výdejčí stravy