Zaměstnanci

Jana Dubcová, vedoucí učitelka
Karin Rozsypalová – učitelka
Jarmila Pavlištíková -asistent pedagoga
Tereza Kleinová – výdejčí stravy