Děti malují pro Konto Bariéry

Lužánky – středisko volného času vyhlásilo XXX. ročník dětské výtvarné soutěže (téma: Hmyz), která je součástí projektu “ Děti malují pro Konto Bariéry.“ Nejlepší vybrané práce budou obrazovou součástí stolního kalendáře Děti malují pro Konto Bariéry 2022. Výnos z prodeje kalendářů je určen na nákup školních pomůcek pro děti s postižením.